Posted on

Przemysł chemiczny obecnie jest już zautomatyzowany w dużym stopniu.

Wymaga więc dużych nakładów finansowych, a co za tym idzie do państw dominujących należą państwa wysoko rozwinięte i bogate, jak Japonia, USA, Kanada, Rosja czy Niemcy.

W obrębie tej dziedziny produkuje się tworzywa sztuczne, a także barwniki, a więc produkty wykorzystywane przez inne gałęzie przemysłu, ale też wyroby gotowe, jak leki, kosmetyki, farby i lakier uv, a także nawozy sztuczne.

Przemysł chemiczny dzieli się nie tylko ze względu na to, co wytwarza, ale też ze względu na tonaż.

I tak wyróżniamy tak zwaną „wielką chemię” oraz chemię małotonażową.

Pierwszy termin odnosi się głównie do gazów przemysłowych i tworzyw sztucznych, transportowanych na ogromną skalę.

Drugi zaś dotyczy głównie środków farmakologicznych, kosmetycznych i higienicznych, na które to zapotrzebowanie nie jest aż tak duże.

Lokalizacja ośrodków przemysłu chemicznego zależy od czynników naturalnych lub rynków zbytu.

Zwykle umiejscowione są w pobliżu źródeł wody, która konieczna jest przy wielu reakcjach chemicznych, a także w miejscach ewentualnego wydobycia potrzebnych złóż.

maszyny poligraficzne lakiery uv