Posted on

Czasami zadajemy sobie pytanie, czy kiedyś ludzie chorowali tak często jak dziś i czy ich choroby przebiegały w taki sam sposób. Ciężko na to pytanie odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, ponieważ kiedyś społeczeństwa nie dysponowały tak zaawansowanymi możliwościami leczenia ani diagnostyki. Skutkiem tego wiele schorzeń, które tak samo występowały w przeszłości, nie było w ogóle diagnozowanych.

studia.poradnikedukacyjny.waw.pl

To wywołuje wrażenie, że kiedyś ludzie byli generalnie zdrowsi, podczas gdy tak naprawdę byli po prostu gorzej przebadani i miało to swoje konsekwencje dla całego świata medycyny. Dziś mamy do czynienia z ogromnymi możliwościami po stronie lekarzy oraz placówek medycznych, albowiem możemy w sposób swobodny diagnozować swoje schorzenia, a następnie podejmować leczenie. W większości przypadków przy odpowiednio wczesnej diagnozie i właściwym postępowaniu schorzenia da się całkowicie wyeliminować, jednakże istnieje jakaś liczba przypadków, gdy taka możliwość nie istnieje.

Z całą pewnością historyczna refleksja nad chorobami i zdrowiem może być pomocna w radzeniu sobie z chorobami cywilizacyjnymi, których na świecie nie brakuje.

alergicznie.net.pl