Posted on

Zapotrzebowanie na energię wraz z rozwojem cywilizacyjnym ciągle rośnie. Niestety naturalne zasoby się powoli wyczerpują – głównie węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny.

Ich zanikaniu towarzyszy oczywiście zanieczyszczenie środowiska i zjawisko globalnego ocieplenia. Degradacja środowiska naturalnego spowodowała spore zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii.

Szczególną uwagę zwrócono na podstawowe źródło energii odnawialnej, jakim jest biomasa. Czym jest biomasa? Biomasą są stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które są pozyskiwane z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.

Co więcej od lat mówi się o tym, że zasoby biomasy, które mogą być przeznaczone do celów energetycznych, są najwyższe spośród wszystkich dostępnych odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ich wykorzystanie, w porównaniu do pozostałych OZE, jest dominujące we wszystkich sektorach energetycznych kraju.

http://www.impuls-pack.com.pl/ skup złomu Gliwice http://www.wostal.biz/skup-zlomu-gliwice.php Wostal – skup surowców wtórnych i złomu