Posted on

Duża część światowych zasobów ropy naftowej pozostaje jeszcze pod powierzchnią ziemi. Jej całkowitą ilość można jednak szacować i według szacunków wynosi ona 1,258 miliarda baryłek. Jej wartość całkowita wynosiłaby więc około 90 bilionów dolarów.

Najwięcej złóż znajduje się na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Arabii Saudyjskiej (21% światowych rezerw), w Iranie (10,9%), Iraku (9,1%) oraz na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich (7,8%). Do istotnych zasobów ma dostęp również Wenezuela (7,9%), Rosja (6,3%). Pozostałe państwa będące w czołówce, to Libia, Kazachstan i Nigeria.

Co ciekawe, do największych potentatów produkujących ropę naftową należą również kraje, które nie dysponują jej złożami w znacznej ilości. Należy tu wymienić Chiny, USA, Kanadę i Meksyk. Wiodącym producentem pozostaje jednak Arabia Saudyjska, która posiada 7 rafinerii i przetwarza 2,1 mln baryłek dziennie.

Zaraz za nią znajduje się Rosja, która jeszcze niedawno mogła się poszczycić pierwszym miejscem w tym rankingu. Do największych konsumentów zaliczają się USA, Japonia i Chiny.

https://www.ajanpolska.pl/ buschpolska.com