Posted on

The Tema Oil Refinery to obecnie jedyna rafineria ropy naftowej znajdująca się w Ghanie. The Tema Oil Refinery jest zlokalizowana w mieście Tema.

Jest to zarazem najbardziej uprzemysłowiony region w państwie. Rafineria The Tema Oil Refinery funkcjonuje na rynku petrochemicznym juz od roku 1960.

Kiedy powstała funkcjonowała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i należała do włoskiego koncernu petrochemicznego. W 1977 roku Ghana wykupiła 100% udziałów w rafinerii i tym samym The Tema Oil Refinery stało się całkowicie znacjonalizowane.

Aktualnie w rafinerii The Tema Oil Refinery co roku wydobywa się blisko 1800000 ton czystej ropy naftowej. Na każdą dobę natomiast rafineria przetwarza ponad 9500 ton surowca.

Cały nakład energetyczny jaki pochodzi z rafinerii jest przeznaczany na zaspokajanie potrzeb energetycznych w kraju. Ewentualne nadwyżki są natomiast przeznaczane na zagraniczne rynki zbytu.

Do takiej sytuacji nie dochodzi jednak często i zazwyczaj zachodzi potrzeba importowania paliw energetycznych.

https://e-keller.pl/ systemy przeładunkowe