Przemysł u podstaw

Rozwój hutnictwa w poszczególnych krajach zależy w dużej mierze od zasobów, ale również od zapotrzebowania na konkretne surowce. Dobrym przykładem są Chiny, które przodują zarówno w wydobyciu rud żelaza, jak i w produkcji stali. Jest to kraj o bogatych i dobrze wykorzystywanych zasobach złóż.

www.festiwaldronow.pl

Dysponuje również doskonale rozwiniętą produkcją maszyn, środków transportu i artykułów gospodarstwa domowego, wymagających stali. Kontrprzykład stanowi natomiast Japonia, która zamiast wydobywać, importuje zasoby, dzięki czemu także znajduje się w czołówce wytwórców stali. Biorąc pod uwagę obróbkę miedzi, na rynku światowym dominuje Chile, ze względu na bogactwo złóż.

W dużym skrócie hutnictwo jest przemysłem, dzięki któremu z surowych rud powstają metale, jako półwyroby lub produkty gotowe. Jest to jedna z podstawowych gałęzi przemysłu, bez której nie mogłyby się rozwinąć inne, jak budownictwo, czy transport. Niestety z hutnictwem wiąże się dużo zagrożeń dotyczących zanieczyszczania środowiska naturalnego.

nano films www.zofiastaniszewska.pl