Posted on

Nasz kraj nie posiada ani wielkich złóż gazu ziemnego, ani ropy naftowej. Mamy jednak za to naprawdę dużo węgla, który eksploatujemy od lat.

Zdaje się jednak, że w dzisiejszych czasach jest to coraz mniej opłacalne. Ponadto, pozyskiwanie energii z tego konkretnego źródła jest mało ekologiczne, a współcześnie ma to naprawdę duże znaczenie.

Dlaczego polskie kopalnie są zamykane? Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest ich nierentowność. W kapitalistycznej rzeczywistości przedsiębiorstwo, które nie przynosi dochodu, a jedynie straty, nie ma szans przetrwać na rynku, bo przecież nikt nie będzie do niego dopłacał.

www.sztab-antypiracki.pl

Zdaje się, że właśnie tak jest z naszymi kopalniami. Czynnikiem, który również przemawia za koniecznością poszukania alternatywnych źródeł energii, jest ekologia.

Spalanie węgla związane jest z emitowaniem do atmosfery szkodliwych substancji. W dzisiejszych czasach na ich ograniczenie kładzie się duży nacisk, a wynika to z faktu, że nasze środowisko naturalne jest i tak bardzo zanieczyszczone.

redrayenergy.com pręt ciągniony okrągły