Podziemni potentaci

Znaczenie górnictwa dla rozwoju państw nie podlega dyskusji. Obecnie na świecie wydobywa się przeszło dwadzieścia różnych kopalin, które następnie wykorzystuje się w innych gałęziach przemysłu.

Rozwój górnictwa w dużej mierze zależy od lokalizacji. Każde państwo wydobywa to, czym dysponuje.

Największe światowe zasoby rudy żelaza i cyny, a także węgla kamiennego pochodzą z Chin. W wydobyciu aluminium przoduje Australia.

W przypadku rudy miedzi, pierwsze miejsce zajmuje Chile. Tutaj też Polska znajduje się na miejscu dziesiątym.

Kanada natomiast jest głównym producentem uranu. Biorąc pod uwagę inne surowce energetyczne, największe wydobycie węgla brunatnego odnotowuje się w Niemczech (Polska plasuje się na miejscu ósmym), gazu ziemnego – w Rosji, a ropy naftowej – w Arabii Saudyjskiej.

Wiele kopalin nie nadaje się do użytku zaraz po wydobyciu. Są mocno zanieczyszczone lub polimetaliczne, co oznacza, że w jednej rudzie znajduje się więcej niż jeden metal.

Mogą być wykorzystane dopiero po poddaniu ich obróbce.

http://www.ewpa.pl/ladowarki-kompaktowe-merlo-seria-kompakt.html