Nie tylko cztery koła

Przemysł środków transportu łączy w sobie wiele innych gałęzi gospodarki. Wymaga bowiem produkcji maszyn elektrycznych, ogumienia, wyrobów ze szkła i metali, źródeł energii, a także środków chemicznych. Jest rozwinięty właściwie w każdym uprzemysłowionym kraju. Ze względu na szczegółowy zakres kompetencji wyróżnia się cztery rodzaje tego przemysłu: samochodowy, kolejowy, lotniczy i stoczniowy. Niekwestionowanymi liderami produkcji samochodów są USA, Japonia i Niemcy.

W Stanach Zjednoczonych równie ważny jest przemysł lotniczy. Japonia natomiast jest też producentem ponad 40% statków na świecie. Najmniejsze znaczenie w porównaniu do pozostałych ma przemysł kolejowy, który jest domeną Chin, Indii i Rosji. W Europie wiodącą pozycję w produkcji taborów kolejowych zajmują Niemcy i Francja. W chwili obecnej duży nacisk kładzie się na prędkość pociągów – najnowocześniejsze osiągają nawet 300 km/h.

W Polsce znajduje się 11 fabryk samochodów i autobusów, ale istotną rolę na rynku światowym odgrywają przede wszystkim polskie stocznie w Gdańsku, Szczecinie i Gdyni.

producent rozpuszczalników skup złomu Knurów http://www.wostal.biz/skup-zlomu-knurow.php Wostal – skup surowców wtórnych i złomu