Posted on

Twoim celem jest nauczyć się programować? Na samym początku rozbij go na małe kroczki, żebyś za szybko nie zrezygnował. Na początku wyz­nacz sobie naprawdę drobne cele —przeczytanie książki, ukończe­nie kursu, potem napisanie pier­wszego kodu, kończe­nie poszczegól­nych lekcji, napisanie pier­wszej aplikacji.

Na stracie sku­pi­aj się na nauce pojęć niezbędnych do realizacji konkretnego zadania. W miarę szy­bko wymyśl sobie mały pro­jekt i nad nim pracuj.

Książkowe przykłady szy­bko nudzą, a te z życia potrafią naprawdę zainspirować i wiele nauczyć. Podczas debiutu jako programista – nie bierz za dużo na siebie.

To oczywiste, że przyszły pra­co­dawca będzie oczeki­wał od ciebie poza zna­jo­mości „głównego” języka również pod­staw z HTML5, CSS3, JS,SQL i wielu innych. W ogłoszeni­ach pojawiają się też wymagania, dotyczące zna­jo­mości innych narzędzi — nie da się jednak nauczyć wszystkiego jed­nocześnie.

Optymalnie będzie, jeżeli skupisz się na jed­nym tema­cie, a następnie będziesz uzu­pełniać wiedzę. Co zrobić, aby nie stracić motywacji? Programowanie nie jest proste, dlatego doceniaj swoje postępy i nagradzaj się za sukcesy, bo musiałeś wiele poświęcić, aby je osiągnąć.

narzędzia komunikacji wewnętrznej