Posted on

Grupa Lotos S.A. wcześniej funkcjonowała na rynku jako Rafineria Gdańska, jednak w trakcie swojego istnienia nazwę zmieniała już kilkakrotnie. Obecnie jest to grupa kapitałowa, która skupia w sobie kilkanaście mniejszych spółek. W jej skład wchodzą przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe a także usługowe – przede wszystkim z branży naftowej. Grupa Lotos S.A. zajmuje się przede wszystkim przetwórstwem ropy naftowej oraz dystrybucją wszelkich ropopochodnych produktów takich jak paliwa, oleje, asfalt czy parafina. Największa rafineria grupy Lotos S.A.

www.wcudzychbutach.pl

jest zlokalizowana nad Martwą Wisłą. To druga pod względem wielkości oraz przerobu rafineria w Polsce. Od 2005 Grupa Lotos S.A. funkcjonuje na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największe udziały w niej posiada aktualnie Skarb Państwa. Od kilku lat znajduje się także na listach uwzględniających największe firmy działające w Europie. Co roku Grupa Lotos S.A. osiąga przychody rzędu 33 miliardów złotych.

wózki widłowe diesel hangcha nowe www.paperia.com.pl