Posted on

W XXI wieku, kiedy mówimy o bezpieczeństwie państwa, to powinniśmy mieć na myśli wiele jego aspektów, a nie tylko bezpieczeństwo militarne. Pamiętać należy chociażby o bezpieczeństwie energetycznym. Bezpieczeństwo energetyczne, najprościej mówiąc, jest stanem braku zagrożenia przerwaniem dostaw paliw i energii. Gdyby jakiś kraj zostałby dotknięty takim brakiem, to byłaby to bardzo niebezpieczna sytuacja.

www.7psk.com.pl

W jednym momencie stanęłaby cała gospodarka, a gospodarstwa domowe nie mogłyby normalnie funkcjonować. W konsekwencji przyniosłoby to poważne straty finansowe oraz innego rodzaju problemy. Co trzeba zrobić, żeby zapewnić swojemu państwu bezpieczeństwo energetyczne? Otóż konieczne jest zdywersyfikowanie dostaw importowanych paliw, a także zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oczywiście, bardzo korzystną sytuacją jest energetyczna samowystarczalność, jednak w przypadku większości krajów na świecie nie da się tego osiągnąć nawet w niepełnym zakresie.

https://bhfo.eu/ buschpolska.com