Posted on

Związek Radziecki bez wątpienia był mocarstwem na skalę światową. W okresie zimnej wojny tylko Stany Zjednoczone mogły się z nim równać.

Na Wschodzie po 1991 roku wiele się jednak zmieniło. Rosja i ZSRR to dwa zupełnie inne państwa, która mają zdecydowanie różne potencjały gospodarcze.

Współczesna Rosja swoją gospodarkę opiera na przemyśle paliwowo-energetycznym. Może w ten sposób postępować, ponieważ posiada ogromne złoża ropy i gazu.

Nie można jednak na dłuższą metę funkcjonować, jeśli skupia się tylko na sprzedaży i wydobyciu surowców, które odnawiają się bardzo wolno. Rosyjskie złoża systematycznie się zmniejszają, a świat ciągle rozwija alternatywne źródła energii.

Z każdą dekadą pozycja gospodarcza Rosji powinna się więc pogarszać, jeśli oczywiście tamtejsze władze nie zmienią swojej polityki. Można powiedzieć, że współczesna Rosja żyje ponad stan i jest swoistym kolosem na słomianych nogach.

Jej potencjał gospodarczy jest niewielki i mało perspektywiczny.

https://norminet.pl/produkty/materialy-scierne/akcesoria-do-materialow-sciernych,2,113470 amt-cnc.pl